מחקר חדש הראה שגירוי קליפת המוח המוטורית השמאלית השפיע באופן ספציפי על עיבוד המשמעות של מילה. מן המחקר עולה שהבנת מילים מסתמכת על אזורים במוח הקשורים לשליטה מוטורית כמו גם למרכזי שפה "קלאסיים".

חוקרים מאוניברסיטת נורת'אומבריה באנגליה, ומאוניברסיטת ארהוס בדנמרק אישרו את ההשערה לפיה הבנה של משמעות מילה כרוכה לא רק במרכז שפה 'קלאסיים' במוח, אלא גם באזורים של קליפת המוח שאחראים על בקרת השרירים בגוף, כגון, תנועות ידיים. על פי הממצאים, ייצוגים במוח מופצים ברחבי רשת הכוללת אזורים המתמחים בעיבוד שפה וכן אזורים שאחראים על בקרת הפעולה המשויכת. התוצאות פורסמו בכתב העת Neuropsychologia (פברואר, 2017).

Human_motor_cortex-Wikipedia

אחת הסוגיות הבסיסיות הקשורות לטבע הקוגניציה האנושית היא השאלה על ההתכתבות בין חוויות פיזיות ורגשיות לבין אופי הייצוגים במוח של מילים ומשפטים המתארים חוויות אלה.

תיאוריות מודולריות מסורתיות של קוגניציה סוברות שכדי לקודד ולהבין משמעות של מילה כגון, 'לזרוק', "מודול השפה" של המוח לא צריך לכלול מבנים כלשהם הקשורים למשמעות המילה כשלעצמה (כלומר, לכאורה, אין צורך ב"מודול מוטורי" שאחראי לדפוסי תנועות, כגון, תנועות הזרוע והיד הקשורות לפעולת ההשלכה).

החלופה שמציע המחקר החדש משקפת נקודת מבט מבוזרת הגורסת שהאזורים במוח המקודדים משמעות של מילה כוללים את האזורים המתמחים בייצוג מידע לשוני, אך גם אותם אזורי מוח שאחראים על השליטה בתפיסה או בפעולה המשויכות למילה. לפיכך, בהקשר הזה, על מנת להבין את המשמעות המלאה של המילה 'לזרוק', המוח צריך להפעיל אזורים בקליפת המוח הקשורים לשליטה בתנועת היד. ייצוג המשמעות של המילה, אם כן, 'מופץ' על פני מספר אזורים במוח, שחלקם משקפים היבטים חווייתיים או פיזיים של משמעותה.

צוות חוקרים מדנמרק, אנגליה, ורוסיה (Vukovica et al., 2017) חקר את האופי והמנגנונים שנמצאים בבסיס אותם ייצוגים מבוזרים של מילים. הם ביצעו סדרת ניסויים שמטרתם לגלות כיצד גירוי של קליפת המוח המוטורית באמצעות גרייה מגנטית למוח (rTMS) משפיע על הבנה של מילה (Transcranial Magnetic Stimulation – זהו הליך לא פולשני העושה שימוש בשדות מגנטיים כדי לעורר תאי עצב במוח).

הניסוי כלל 28 נבדקים. מכשיר rTMS מדד אזורים בקליפת המוח המוטורית שאחראים על תנועות ידיים בזמן שהנבדקים נבחנו בשתי משימות מול מחשב: לזהות האם רצף של אותיות מייצג מילה או לא, ולבחור האם רצף האותיות מבטא מופשט או מייצג פעולה אמיתית.

TMS

"השתמשנו ב rTMS כדי לעכב פעילות עצבית בקליפת המוח המוטורית בזמן שהמשתתפים ניסו להבחין בין מילים קשורות או שאינן קשורות לתנועות ידיים," אמר אנדריי מיאצ'יקוב, עמית מחקר ומרצה בכיר מאוניברסיטת נורת'אומבריה. הוא מציין: "היתרון של השימוש בגרייה מגנטית למוח rTMS נעוץ בעובדה שהשיטה מאפשרת לקבוע את הקשר הסיבתי בין האזור המגורה במוח לבין התפקיד הקוגניטיבי או ההתנהגות המיוחסים לו. יתרון זה מייחד אותה משיטות הדמייה רבות אחרות. שיערנו שאם אכן דפוסי תנועה מעורבים ישירות במהלך הבנה של מילות פעולה, אז דיכוי הפעילות העצבית בקליפת המוח מוטורית הקשורה ליד תפריע לעיבוד של מילים, אבל רק אם המילה מציינת גם תנועת יד. כלומר, דיכוי הפעילות העצבית צריך להוביל לעלייה בכמות השגיאות במהלך ביצוע המשימות ולזמני תגובה ארוכים יותר, וזה בדיוק מה שמצאנו".

הממצאים החדשים מראים שאזורי מוח המתמחים בשפה מקיימים פעילות גומלין מתמדת עם אזורים נוספים הידועים כתומכים בתהליכים קוגניטיביים אחרים, כגון תפיסה ופעולה. כתוצאה מכך, ייצוגים מבוזרים של משמעות מילים פועלים כרשתות קורטיקליות דינמיות ולא כסדרה של מודולים מיוחדים כפי שהוצע על ידי תאוריות מסורתיות.

 

תמונות: dreamstime ,Wikipedia public domain

מקורות:

http://neurosciencenews.com/word-comprehension-motor-cortex

Primary motor cortex functionally contributes to language comprehension: An online rTMS study, Nikola Vukovica, b, , , Matteo Feurrab, Anna Shpektorb, Andriy Myachykovb, c, Yury Shtyrova, b,  .neuropsychologia, 2017