ההגדרה המקובלת לגמישות היא "המאפיין הפנימי (אינטרינזי) של רקמות גוף הקובע את טווח התנועה אותו ניתן להשיג ללא פציעה במפרק או סדרת מפרקים" (Holt et al., 1996).

אך מהו ההסבר לשינוי המורגש בשרירים לאחר מתיחות? האם גם פה תופסת האמרה הפופולרית ש"הכל בראש"?

קיימות תאוריות שונות המציעות הסבר לשיפורים הניכרים ביכולת ההתארכות של שריר לאחר סדרת מתיחות. רוב התיאוריות הללו מציעות הסבר מכני ותומכות בהתארכות השריר המתוח כתוצאה מהשפעות מכניות הכוללות, עיוות ויסקואלסטי ועיוות פלסטי. הסבר פיזיולוגי טוען לתוספת של סרקומרים ברצף סדרתי בסיבי שריר, ואילו הסבר על בסיס נוירולוגי טוען להרפיה עצבית-שרירית.

וופלר ומגנוסון (Weppler & Magnusson, 2010), העלו תאוריה חלופית על בסיס עצבי-תחושי שסוברת כי השיפורים ביכולת ההתארכות של שריר נובעים בשל שינויי תחושה בלבד (increasing stretch tolerance). הם ציינו כי, מחקרים שהעריכו את ההשפעה הביומכנית של מתיחה הראו שאורכו של שריר אכן גדל במהלך מתיחה בשל המאפיינים הויסקואלסטיים של שריר. עם זאת, זוהי התארכות זמנית וחולפת, שגודלה ומשכה תלויים בסוג המתיחה ובפרק הזמן בו יושמה. רוב המחקרים האלה מראים כי השיפורים הניכרים באורך השריר לאחר מתיחה בודדת ובעקבות תכנית מתיחות קצרת מועד (3 – 8 שבועות) מתרחשים בשל שינויים בתחושה. טרם בוצעה הערכת ההשפעות הביומכניות של תכנית מתיחות לטווח ארוך (יותר מ8 שבועות).

במחקר אחר מציינת רוברטה לו (Law et al., 2009) כי ההסבר לשינויים בסבילות למתיחה אינו ידוע. סבילות למתיחה עשויה להיות מושפעת מקצות עצבי כאב (nociceptive), קולטנים מכניים (mechanoreceptors), או פרופריוספטיביים (proprioceptors). הסבר חלופי טוען כי, מתיחה עשויה לשנות היבטים אחרים של מסלולי העצביים החושיים. לדוגמה, קלט מביא משרירים ומפרקים במהלך תרגיל מתיחה עשוי להפריע לאותות המגיעים מעצבי כאב (= אי הנוחות בזמן מתיחה), ולכן לעכב את תפיסת הכאב הסובייקטיבית. הסבר זה עולה בקנה אחד עם התאוריה של בקרת שער הכאב (gate control theory of pain).

מסקנה: ידוע כי התארכות שריר מוגבלת בדרך כלל על ידי מנגנוני בקרה נוירולוגיים קפדניים. עם זאת, באמצעות תרגול מתיחות על בסיס קבוע, נוכל ללמוד לפתח סבילות משופרת לתחושת אי הנוחות הנלווית לתרגילי מתיחה של שריר.

 

תמונה: dreamstime

מקורות:

1.Increasing Muscle Extensibility: A Matter of Increasing Length or Modifying Sensation? Weppler & Magnusson, 2010.

  1. Stretch Exercises Increase Tolerance to Stretch in Patients With Chronic Musculoskeletal Pain: A Randomized Controlled Trial, Law et al., 2009.