מחקר אמריקני מגייס אלפי משתתפים לחשיפת השפעות האימון הגופני ברמה המולקולרית (MoTrPAC)

במיזם המחקרי הגדול ביותר מסוגו על השפעות האימון הגופני, חוקרים מהמכונים האמריקניים לבריאות (NIH) מתכוונים לאסוף ולעבד נתונים מ-2,600 מתנדבים במטרה להפיק מפות מקיפות של השינויים המולקולריים המתרחשים בגוף בעקבות אימון גופני. ידוע כי לפעילות גופנית יש יתרונות בריאותיים משמעותיים, אך איננו מבינים היטב מדוע, בעיקר ברמה המולקולרית. החוקרים השותפים למיזם המחקרי שנקרא "המאגד (קונסורציום) [...]